Trường Việt Ngữ Calgary

Contact us / Liên hệ với chúng tôi

If you have any questions or queries, a member of staff will always be happy to help. Feel free to contact us by telephone or email and we will be sure to get back to you as soon as possible.

 

We are open 2pm – 5pm on Sundays except for all statutory holidays. Please see our calendar for more details.

 

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi mở cửa từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều vào các ngày Chủ Nhật, trừ tất cả các ngày lễ tỉnh và liên bang

 

General Inquiries

Principal / Hiệu trưởng

Nguyên Tôn

nguyenton@ctsforex.com

(587) 917 -1314

Assistant Principal / Phó Hiệu trưởng

Hiếu Trần

hieutran@calgaryvnschool.ca

(403) 852-0665

Executive Board President / Chủ tịch hội đồng quản trị

Tuyết Lâm Thị

tuyenlam@ctsforex.com

(403) 998-6185

Address / Địa chỉ

Calgary Vietnamese School
4820 Rundlewood Dr NE

Calgary, AB T1Y 5V9

Other info / Những liên lạc khác

info@ctsforex.com

 

media@ctsforex.com

English (Canada)