Trường Việt Ngữ Calgary

Kính thưa quý Phụ Huynh,
Xin các Anh Chị vui lòng điền vào các câu hỏi bên dưới và gửi lại trước hoặc tại buổi họp với Giáo Viên vào Chủ Nhật, ngày 29 tháng 10, 2023, từ 4:00 đến 5:00 giờ chiều.
Vì thời gian có hạn trong buổi họp, vui lòng cho chúng tôi biết trước nếu các Anh Chị có câu hỏi nào cụ thể về con mình ở trường. Ưu tiên trả lời các câu hỏi quan trọng nhất của các Anh Chị trong khoảng thời gian có thể.

Dear parents,
Please fill out the questions below and submit the completed page before or at the parent teacher conference on Sunday, October 29, 2023, from 4:00pm to 5:30pm.
Please let us know if you have a particular point you would like to know about your child at school first thing in the meeting because the available time is limited. Prioritizing your most important questions during that timespan will help us in sharing our observations.

Các câu hỏi dưới đây / Our questions are as follow:
1. Tên học sinh và lớp
Child name and class?


2. Anh Chị có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi về việc học của con em?
Do you have any concerns or questions?

 

 


3. Những yêu thích của con em là gì?
What is your child’s interest?4. Anh Chị có mong muốn con em học theo sự ưu tiên nào? a) nghe và hiểu b) đàm thoại
c) đọc và viết d) tất cả
What priorities would you like your child to focus on a) listening and comprehension
b) conversational speaking c) reading and writing d) all above

5. Con của Anh Chị nghe và nói tiếng Việt khoảng bao nhiêu giờ mỗi ngày?
How many hours in a day does your child speak and listen to Vietnamese at home?

 

 


6. Anh chị có gặp khó khăn trong việc khuyến khích con em khi đi học Trường Việt Ngữ? Nếu có, xin cho biết một vài lý do cụ thể.
Do you face any challenge in encouraging your child to attend Vietnamese school? If yes, please provide some reasons or specific examples.

7. Con của Anh Chị có vấn đề gì về sức khỏe không? (hoặc đang dùng thuốc gì?)
Does your child have some health condition? (or medication?)

 

 


8. Anh Chị và con em có quan tâm đến tín chỉ trung học phổ thông dành cho việc học Tiếng Việt hay không?
Would you and your child be interested in Alberta high school credits for Vietnamese language study?9. Ngoài ra, Anh Chị có câu hỏi nào khác nữa không?
Any other questions?

English (Canada)