Trường Việt Ngữ Calgary

CHÍCH NGỪA CÚM / FLU VACCINATION

Nhà thuốc tây Việt Hoa có tổ chức chích ngừa cúm cho học sinh và phụ huynh Trường Việt Ngữ Calgary ngay tại trường vào Chủ Nhật tới, 22 tháng 10, 2023 từ 1g45 đến 5g chiều.  Vui lòng mang theo thẻ Y tế Alberta để ghi danh chích.

Viet Hoa Pharmacy will be providing flu vaccination to students and parents at the Calgary Vietnamese School this Sunday, October 22, 2023 from 1:45pm to 5:00pm.  Please bring along Alberta Health Cards for yourself and your children.

English (Canada)