Trường Việt Ngữ Calgary

Quý phụ huynh thân mến,

Trường Việt Ngữ Calgary sẽ tổ chức chương trình Casino thiện nguyện tại Pure Casino, 1420 Meridian Rd NE, Calgary vào ngày thứ Tư và thứ Năm, 15 & 16 tháng 11, 2023.  Chúng tôi cần 40 tình nguyện viên cho sự kiện gây quỹ quan trọng này để giúp trường có thêm chi phí hoạt động.

Đây là cơ hội tốt để quý phụ huynh có thể gặp gỡ và giao lưu với nhau cũng như với các thầy cô và đồng hương trong cộng đồng.  Mỗi ca làm việc đều được cung cấp bữa ăn miễn phí.  

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ thầy hiệu trưởng Tôn Thất Nguyên tại (587)917-1314 hoặc nguyenton@ctsforex.com

Chân thành cảm ơn quý phụ huynh.

Dear Parents,

The Calgary Vietnamese School is hosting a Charitable Casino event at Pure Casino, located at 1420 Meridian Rd NE, on Wednesday and Thursday, Nov 15 & 16, 2023.  We require 40 volunteers for this key fundraising event for the school.

This is a great opportunity for parents to meet with one another, with teachers and others in the Vietnamese community.  A meal is also provided for each shift. 

For more details or to volunteer, please contact the principal Nguyen Ton at (587)917-1314 or  nguyenton@ctsforex.com

Thank you very much,
Tôn Thất Nguyên

(587)917-1314 Hiệu Trưởng/ Principal
TRƯỜNG VIỆT NGỮ CALGARY / Calgary VN School
http://ctsforex.com

English (Canada)